Wedstrijd

De Dr De Gruyter-wedstrijd is een voordrachtwedstrijd met steun van de stad Mechelen.

Voor de wedstrijd moet je, uit het hoofd, twee teksten voordragen, een gedicht en een proza. De teksten mogen samen niet langer dan 5 minuten duren.

Een jury beoordeelt je op uitspraak (dictie), intonatie, mimiek en globale indruk.

Je mag enkel een stoel gebruiken maar geen attributen of hulpmiddelen. Je hoeft je zeker niet te verkleden. Draag verzorgde maar comfortabele kledij.

NIEUW sinds 2015

De deelnemers worden onderverdeeld in 5 categorieën volgens leeftijd en niet langer volgens geslacht.

Jongens en meisjes worden samen ingedeeld in blokken van twee geboortejaren.

Categorie 1: 2009 - 2008
Categorie 2: 2007 - 2006
Categorie 3: 2005 - 2004
Categorie 4: 2003 - 2002
Categorie 5: 2001 - 2000


Je kan het inschrijvingsformulier vinden op verschillende plaatsen:
- In de meeste Mechelse scholen. De Mechelse scholen ontvangen in de loop van september een aantal inschrijvingsformulieren.
- Aanvraag via e-mail aan degruyter.mechelen@gmail.com. Je krijgt dan een formulier opgestuurd via e-mail.

Inschrijvingsformulier

Inschrijven voor editie 2017 kan tot 27 oktober 2017.


Wanneer? Waar?

Wanneer en Waar?

Woensdag 8 november 2017 vanaf 14.00 u:

Categorie I (2009-2008)
Categorie II (2007-2006)
Maandagavond 13 november 2017 vanaf 19.30 u
Categorie III (2005-2004)
Categorie IV (2003-2002)
Categorie V (2001-2000)

TDM theater
Hoveniersstraat 54
2800 Mechelen
plan

Proclamatie 2017

Proclamatie:

Zondag 3 december 2017

Stadsschouwburg Mechelen
Keizerstraat 3
2800 Mechelen

De winnaar van elke categorie ontvangt de erepenning van de Stad Mechelen en de winnaar met het hoogst aantal punten mag gedurende één jaar het stadsjuweel mee naar huis nemen.Taal

Bij het voordragen gebruik je natuurlijk geen dialect. Ongeveer één vierde van de punten staan op uitspraak (of Dictie).

Op 31 augustus 2017 overleed Jef Du Bin.

Jef was jarenlang de voorzitter en grote bezieler van de Dr De Gruyter wedstrijd. Een paar jaar geleden deed hij een stapje terug maar hij bleef achter de schermen helpen en raad geven. We zullen zijn inzet en enthousiasme missen.

Proclamatie 2013

Winnaar van het Stadsjuweel in 2013
Anke Somers

Winnaars 3de categorie
Anke Somers
en
Jasper Van den Broeck
Winnaars 1ste categorie
Reunbrouck Tessa
en
Warre Verlinden
Winnaars 2de categorie
Julie Jansen
en
Emiel Van Osselaer