Wedstrijd

De Dr De Gruyter-wedstrijd is een voordrachtwedstrijd met steun van de stad Mechelen.

Voor de wedstrijd moet je, uit het hoofd, twee teksten voordragen, een gedicht en een proza. De teksten mogen samen niet langer dan 5 minuten duren.

Een jury beoordeelt je op uitspraak (dictie), intonatie, mimiek en globale indruk.

Je mag enkel een stoel gebruiken maar geen attributen of hulpmiddelen. Je hoeft je zeker niet te verkleden. Draag verzorgde maar comfortabele kledij.

NIEUW sinds 2015

De deelnemers worden onderverdeeld in 5 categorieën volgens leeftijd en niet langer volgens geslacht.

Jongens en meisjes worden samen ingedeeld in blokken van twee geboortejaren.

Categorie 1: 2008 - 2007
Categorie 2: 2006 - 2005
Categorie 3: 2004 - 2003
Categorie 4: 2002 - 2001
Categorie 5: 2000 - 1999


Je kan het inschrijvingsformulier vinden op verschillende plaatsen:
- In de meeste Mechelse scholen. De Mechelse scholen ontvangen in de loop van september een aantal inschrijvingsformulieren.
- Aanvraag via e-mail aan degruyter.mechelen@gmail.com. Je krijgt dan een formulier opgestuurd via e-mail.

Inschrijven voor editie 2016 kan tot 26 oktober 2016.


Wanneer? Waar?

Wanneer en Waar?

Woensdag 9 november 2016 vanaf 14.00 u:

Categorie I (2008-2007)
Categorie II (2006-2005)
Maandagavond 14 november 2016 vanaf 19.30 u
Categorie III (2004-2003)
Categorie IV (2002-2001)
Categorie V (2000-1999)

TDM theater
Hoveniersstraat 54
2800 Mechelen
plan

Proclamatie 2016

Proclamatie:

Zondag 27 november 2016

Stadsschouwburg Mechelen
Keizerstraat 3
2800 Mechelen

De winnaar van elke categorie ontvangt de erepenning van de Stad Mechelen en de winnaar met het hoogst aantal punten mag gedurende één jaar het stadsjuweel mee naar huis nemen.Taal

Bij het voordragen gebruik je natuurlijk geen dialect. Ongeveer één vierde van de punten staan op uitspraak (of Dictie).

Geen berichten.
Geen berichten.